Mottó

„Ha veszel, megtelik a kezed, ha adsz megtelik a szíved.” (Margarete Seemann)

Gyógyító terápiák: Alapozó Terápia PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Burján Judit   

altBizonyára kevesen hallottak még az Alapozó terápiáról, pedig egy több, mint egy évtizedes múlttal rendelkező, a gyógypedagógiában jól ismert és alkalmazott terápiás forma. Mozgásos-érzékszervi típusú idegrendszer-fejlesztő mozgásterápia, mely Marton-Dévényi Éva neurológus és munkatársai nevéhez fűződik.

Lényege, hogy a foglalkozások során a legegyszerűbb mozgásoktól halad az összetettebb mozgások felé, a természetes mozgásmintákra épít. Olyan egyszerű mozgásformákat használ, melyek egymásra épülve, a csecsemőkortól az óvodáskorig végig kísérik a fejlődést. A gyakorlatok fejlesztik a gyerekek mozgáskoordinációját, egyensúlyi reakcióit, valamint a finommozgások összerendezettségének zavarait, a testzóna és a téri orientáció problémáit. Jó hatással vannak a z ütem- és ritmusérzékre, rugalmasságra, időzítési képességre és az erőnlétre. A terápia kiegészülhet az emlékezetet, vizuális percepciós készséget, általános tájékozottságot, kapcsolatteremtő képességet és időbeli tájékozódást fejlesztő feladatokkal.

alt

Számos, aprónak tűnő gondra jelent megoldást ez a terápiás forma, mely nagyban segíthet az óvodáskor végéig rendezni olyan kognitív készségeket, melyek az iskolaérettség, a sikeres iskolai teljesítmény alapjai.

Magyar szakemberek vizsgálták az Alapozó Terápia hatásait az iskolai teljesítményre. Vizsgálatuk során kiderült, hogy a térbeli mozgások szoros kapcsolatot mutatnak a megismerést szolgáló készségekkel (észlelés, figyelem, emlékezet stb.). A téri tájékozódás alapja a testtudat, a mozgásos tapasztalatok által testünkről és környezetünkről egy „kognitív térkép” alakul ki. A gyerekek a téri fogalmak fejlődésén keresztül tanulják meg a tárgyak és saját testük kapcsolatának megismerését, észlelését. Két csoportot vizsgálva kiderült, hogy a kiválasztott csoport az iskolaérettségi- és a mozgásérettséget vizsgáló feladatoknál a terápia hatására jobban teljesített, mint a kontroll csoport.

Ezt a terápiás formát már igen sok helyen alkalmazzák, de mégis kevés a lehetőség az igényekhez képest, ezért nem árt egy kicsit nyomozni, hogy a lakóhelyhez közel, hol érhető el.

Irodalom: Rácz Katalin - Barthel Betty - Földi Rita - Az Alapozó Terápia hatásai az iskolai felkészültségre

Kapcsolódó cikkek:

Ovis ügyek: Iskolaérettség pedagógus szemmel 2

Gyógyító terápiák: TSMT

Gyógyító terápiák: Ayres terápia 

Ha vakmerő, ha bátortalan - néhány szó a szenzomotoros integrációs zavarról