Mottó

„Ha veszel, megtelik a kezed, ha adsz megtelik a szíved.” (Margarete Seemann)

Nevelőszülőnek lenni PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Burján Judit   

altAmikor megszületett a döntés, hogy nevelőszülőkként a családunkba fogadunk egy gyermeket, első lépésként a jelentkezni kell a Területi Gyermekvédelmi Szolgálatnál vagy valamely nevelőszülői hálózatot működtető szervezetnél, mely környezettanulmányt készít, majd a leendő nevelőszülőnek és felnőtt családtagjainak be kell nyújtaniuk egy három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt. Az egészségi és fizikai alkalmasságot házi orvosi véleménnyel kell igazolni, valamint nyilatkozatot kell tenni, hogy a jelentkező ellen nem folyik eljárás, illetve nem ítélték el jogerősen gyermek sérelmére elkövetett szándékos bűncselekmény miatt, szülői felügyeleti jogát a bíróság nem szüntette meg, illetve nem szünetelteti gyermeke átmeneti nevelésbe vétele miatt.

A hagyományos nevelőszülőknek (házastársukkal vagy élettársukkal) 60 órás felkészítő tanfolyamon kell részt venniük. A tanfolyam során megismerkedhetnek a nevelőszülői munkával, a rájuk váró feladatokkal. A hivatásos nevelőszülők 300 órás tanfolyam után nevelőszülői szakképesítést szereznek és a későbbiekben a TEGYESZ alkalmazottaiként végzik feladatukat. Közülük kerülhetnek ki a speciális nevelőszülők, akik fogyatékkal élő, tartósan beteg gyerekek nevelését vállalhatják. A képzés elvégzése után a Közigazgatási Hivatal Gyámhivatala működési engedélyt ad ki, melynek birtokában már várhatjuk családunkba a gyermeket.

altA kicsiket a TEGYESZ javasolja számunkra, de a gyermekről szóló tájékoztatás után még mondhatunk nemet, ha úgy látjuk, hogy adott gyermek esetében a feladatot nem tudjuk vállalni. Ha sikerült megtalálni a gyermeket, akit családunkba fogadnánk, meg kell várnunk a helyezési értekezletet, ekkor készül el a gyermekre vonatkozó elhelyezési javaslat és egyéni elhelyezési terv, amelyet a Szakértői Bizottság javaslatával együtt a TEGYESZ felterjeszt az illetékes gyámhivatalhoz. A nevelőszülői kihelyezésről a gyámhivatal határozatot hoz, melynek révén hivatalossá válik a gyermek családba kerülése.

A gyámhivatali határozat megszületéséig nem kell vesztegetni az időt, elkezdődhet a barátkozás, mely megteremti a bizalmat a gyerek részéről, és alapot ad a későbbi harmonikus kapcsolathoz. Családba fogadás után a nevelőszülők (optimális esetben) nem maradnak támogatás nélkül, mert a nevelőszülői hálózat embereinek kötelessége, hogy segítséget nyújtsanak a nevelőcsaládoknak. A nevelőszülői hálózat megválasztását jól meg kell fontolni.

Egy gyermek nevelésének természetesen anyagi vonzatai is vannak. A gyermeket és a nevelőszülőt számos juttatás és kedvezmény illeti meg! A hagyományos nevelőszülői díj (2012-ben) 15 000 Ft. havonta és gyermekenként, összegét a mindenkori költségvetési törvényben határozzák meg. A hivatásos nevelőszülői díj legalacsonyabb összege havonta: 135000 Ft. A nevelési díj, az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 120%-a (34 200 FT), különleges szükségletű gyermek esetén 140%-a (39 900 FT), speciális altszükségletű gyermek esetén 150%-a (42 750 Ft). Az ellátmányt a nevelési díjjal együtt folyósítják. Ezt a pénzt a gyermek ruházatára, tankönyvére, tanszerére és egyéb szükségleteire (pl. költőpénz) adják. Az ellátmány éves összege nem lehet kevesebb gyermekenként az éves nevelési díj 25%-ánál (8.550 Ft) és el kell számolni vele.

További kedvezmények, melyek megilletik a nevelőszülőket: a nevelt gyermek után igényelhető a gyermeknevelési segély (GYES), gyermeknevelési támogatás (GYET), ha annak egyébként fennállnak a feltételei, illetve jár a gyermekek után járó pótszabadság is. A GYED szabályozása szerint jogosult rá az a gyámi tisztet ellátó személy, aki a születést megelőző két évben legalább 365 napig biztosítva volt. Az anyasági támogatásra jogosult a gyermek gyámja, ha a születését követően 6 hónapon belül – jogerős határozat alapján – a gondozásába kerül. Gázár- és távhőtámogatásnál is figyelembe veszik a nevelt gyermekeket, valamint iskolakezdési támogatás is igényelhető rájuk, a nagycsaládos adókedvezmény is érvényesíthető. Átmeneti, vagy tartós állami gondoskodásban részesülő gyermek számára alanyi jogon jár a közgyógyellátás. Babakötvényre is jogosult a nevelt gyermek. A nevelőszülő védendő fogyasztói státuszt kaphat alanyi jogon az energiaszolgáltatóknál. Nem járnak viszont nevelt altgyermek után a nagycsaládos kedvezmények, mint a tankönyvtámogatás, étkezési kedvezmény, utazási kedvezmény.

Ez a cikk meglehetősen tömören próbálta összefoglalni a nevelőszülővé válás folyamatát. A sok információból jól kihámozható, hogy csak anyagi megfontolásokból kevéssé éri meg ezt a nehéz feladatot bevállalni. Biztos, hogy jelent könnyítést a házi kasszán minden bevétel, de jelenleg az érzelmi nyereség nagyobb a várható anyaginál, tehát ennek tükrében kellene minél több családnak befogadni a segítségre szoruló gyermekeket, hogy családban nevelkedhessenek!

Kapcsolódó cikkek:

Nevelőszülőként élni

Családtól távol - állami gondoskodás

Örökre szívembe zártalak ... 1