Mottó

„Ha veszel, megtelik a kezed, ha adsz megtelik a szíved.” (Margarete Seemann)

Beszédfejlődési útmutató PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Csányi Nikolett   

altÍrtunk már a beszédfejlődésről többször, most egy részletesebb ismertetésre vállalkozunk, az egyes hónapokra lebontva. Továbbra is szeretnénk hangsúlyozni, hogy a gyermekek beszédfejlődése nagyon eltérhet egymástól. Az alábbi ismertetés csak iránymutató, ebben nagy egyéni eltérések is lehetnek.

Hogyan alakul a beszéd fejlődése a kicsiknél?

0-1 hónapos korban: torokhangokat ad.

1-2 hónapos korban: gőgicsélni kezd.

2-3 hónapos korban: folyamatosan gőgicsél, "válaszol", egyszerű magánhangzókat is kiejt (a, ó, e).

3-4 hónapos korban: egyre folyamatosabban és változatosabban gőgicsél, azonos hangot kétszer ejt ki.

4-5 hónapos korban: gagyogás közben többféle hangot is kiejt elmosódottan, hangosan tud kacagni.

5-6 hónapos korban: "szót ért" gondozás közben.

6-7 hónapos korban: egyre árnyaltabban gagyog, gurgulázik, nyögdécsel, "beszélgetést" kezdeményez.

7-8 hónapos korban: kicsit tagoltabb a gagyogása, megismétel hallott hangokat, s megjegyzi a leggyakrabban hallottakat. Harap és rág. Hangokat utánoz, bu-ma-da-ba szótagokat jól ejt ki, a "nem" -re reagál időnként, mam-mam-ot is mond (főleg síráskor).

9-10 hónapos korban: két szótagot elmosódottan ki tud ejteni (ma-ma, ba-ba), hallgat a nevére.

11-12 hónapos korban: szót, szótöredéket használ (a mama, baba helyes használata). Egylépéses felszólítást teljesít (kívánságait jelzi).  Szavai mondatértékűek: a "mama" jelenthet hívást, kérést, segítséget.

12-15 hónapos korban: kétszavas mondatot használ, két szótagot is kiejt, 3-4 szót mond, kommunikálni akar.

15-18 hónapos korban: egyre nagyobb a passzív és aktív szókincse, tisztábban ejti ki a szavakat, kétszavas utasítást teljesít, ismeri a "köszönöm" és "szervusz" értelmét, egyszerűbb mesékre, népi gyermekdalokra figyel.

18-21 hónapos korban: egyszerű bővített mondatokat használ, az enni-innivalót megnevezve kéri, 10-30 szava van, 2-3 szavas mondatokat használ, visszamond két szót.

21-24 hónapos korban: összetett mondatokat használ, kb. 50 szavas szókincse van, háromlépéses utasítást végrehajt, elkezd személyes névmásokat használni.

24-27 hónapos korban: folyékonyan beszél.

27-30 hónapos korban: képeskönyvből cselekvéssorokat elmond, névmásokat, ragokat használ, megkérdezi a tárgyak nevét.

3 éves korig: többes számot használ, összetett mondatokban beszél, teljes nevét ismeri és mondja, dallamokat ismer, 5-ig számolhat, 3-4 szavas ragozott mondatokat használ.

altA kislányok és kisfiúk beszédfejlődése is eltér egymástól. Ha egy kislány egy éves kora körül, egy kisfiú másfél éves kora körül nem kezd el szavakat mondani, akkor fokozottan oda kell figyelni a beszédének fejlődésére. A helyes beszéd kialakulását akadályozhatja a hallássérülés, elhúzódó vagy gyakran visszatérő fülbetegségek, szájpadhasadék, idegrendszeri fejlődési zavar. A szülő számára figyelmeztetést jelenthet a szopási-nyelési probléma, a gagyogás elmaradása, késése vagy elégtelensége. Ilyen esetekben ajánlatos minél hamarabb logopédushoz fordulni, hogy a gyermek beszédfejlődését elősegítse. Ha 2-2,5 éves korában nem kapcsol össze szavakat, már célzottan kell a beszéddel foglalkozni, amit a logopédiai tanácsadás mellett a szülő is megtehet. Ha a gyermek 3 évesen még mindig nem beszél, feltétlenül szakemberhez, logopédushoz kell fordulni.

Irodalom: "…Hogy szebben beszéljen…" Szülőknek a beszédhibákról, OPI, Budapest, 1982.
Logopédia jegyzet I., szerk.: Kovács Emőke, Tankönyvkiadó, Budapest
Meleghné Steiner Ildikó: Mit tegyek, ha nem beszél?

Kapcsolódó cikkek:

Beszédfejlődés

A hallássérülésről röviden

Korai hallásvizsgálatok

Megkésett és akadályozott beszédfejlődés